CRIF Türkiye
PROJE BİLGİLERİ
Teknolojiden Sorumlu Yetkili Kişi: Onur Duydu
Kurumunuzun faaliyette olduğu sektörleri/alanları belirtiniz:Bilgi Çözümleri, Karar Destek Sistemleri, Dış Kaynak Hizmetleri
Kurumunuzun toplam çalışan sayısı kaçtır?180
Projenizin içeriğinden detaylı olarak bahseder misiniz?CRIF Türkiye olarak, sunduğumuz ticari bilgi ve global veritabanı çözümleriyle, firmaların bilgiye dayalı, daha hızlı ve daha güvenilir kararlar almalarını sağlıyoruz. Bu noktada, sunduğumuz çözümler çoğunlukla firmaların satış&pazarlama ve finansal risk ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Dünyanın en büyük ticari bilgi şirketi olan Dun&Bradstreet'in Türkiye'deki tek temsilcisiyiz. Satış&Pazarlama çözümlerimizden D&B Hoovers platformunu son yıllarda pazarda konumlandırarak, ihracatçılarımızın yurt dışında hedef müşteri tespiti süreçlerini daha verimli hale getirmekte ve hızlandırmaktayız. Özellikle, D&B Hoovers kullanıcısı ihracatçılarımızdan aldığımız geri bildirimler 1/3 oranında azalttığı ve ihracat cirolarında yaklaşık %10 artış sağladıkları belirtilmiştir. Bu noktada projemiz, şirketimizin Pazarlama birimi altında bu yıl faaliyete geçirdiğimiz CRIF İhracat Kulübü projesidir. Prje kapsamında, Covid-19 döneminde ve sonrasında ihracatçılarımızın yurtdışı seyahatleri yapamadığını veya fuarlara katılamadığını göz önünde bulundurarak, ücretsiz Potansiyel Pazarlarda Hedef Müşteri Tespiti Web Konferansları serisi gerçekleştiriyoruz. Bu web konferanslarını, Nisan ayından itibaren iki haftada bir olacak şekilde düzenli periyodlarda gerçekleştirerek, 1000'in üzerinde ihracat yapan veya yapmak isteyen firmaya "Bilgi Çağında", ticari bilgiden online bir şekilde nasıl faydalanacaklarını gösteriyoruz. Konferanslarımızda belirlediğimiz hedef pazarları ve sektörleri, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı" içerisinde belirlenen 17 Hedef Pazar ve ülke olarak rekabet gücümüzün yüksek olduğu ürünler bazında gerçekleştiriyoruz. Her birine ortalama 100'den fazla ihracatçı firmanın katıldığı bu konferanslardan Güney Amerika Pazar Araştırması webinar kaydımızı aşağıdaki linkte örnek olarak paylaşıyorum. Göreceğiniz üzere, içerik olarak; İhracatın Başarılı Adımları, Hedef Pazar tespiti, fırsatlar/dikkat edilmesi gereken noktalar, öne çıkan güncel gelişmeler, D&B Hoovers üzerinden canlı olarak potansiyel müşteri tespiti gibi bir çok konuyu 45-50 dakikalık webinarlar ile işliyoruz. Bu sayede hem ihracatçılarımızın bilinçlenmesini ve öğrenmesini sağladık, hem de D&B Hoovers müşteri portföyümüzü yıllık satışlarımızın iki katından fazla büyüttük.
Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtiniz?(Projelerin başvuru öncesinde tamamlanmış ve uygulamaya geçmiş olması gerekmektedir.)Nisan 2020- Eylül 2020
Proje içindeki en büyük inovasyon nedir?(yeni bir teknoloji veya var olan teknolojinin farklı kullanımı gibi. IOT, M2M, AI vb.)Cloud veritabanı
Projenin hayata geçirilmesi konusunda üst yönetimin desteğini tam olarak alabildiniz mi? Yorumlayınız.Pandemi döneminde, bir çok firmanın evden çalışma ortamına geçmesiyle bu kapsamda bir webinar serisi tüm yönetim tarafından desteklenmiştir.
Proje sonunda ortaya çıkan sonuçları analiz edebildiniz mi? Rakamsal verilerle ifade eder misiniz?(Satış cirolarının artması, basında daha çok yer alması gibi)Satış cirolarımız iki katından fazla artmıştır. Bir çok basın bülteninde de yer almıştır.
Projenizde şirket içinden kaç kişi aktif olarak görev almıştır? Ekip birimleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?Pazarlama birimimizden 3 kişi ve kurumsal iletişim biriminden 1 kişi yer almıştır.
Projenizde (varsa)işbirliği kurduğunuz veya destek aldığınız bilişim şirketlerini belirtiniz.Cisco Webex'in Webinar özelliği kullanılmasının haricinde tamemen kendi içimizde oluşturulmuştur.
Proje sırasında kullandığınız ve spesifik önemi olan markaları (varsa) belirtiniz. (Bilişim markaları)Dun & Bradstreet Hoovers veritabanı, Trademap.org
Proje için yatırım yapılan bütçeyi belirtiniz.Herhangi bir yatırım yapılmamıştır.
Projenizi anlatan ilgili dokümanları “Doküman Ekle” butonunu kullanarak ekleyiniz (rar,zip,pdf,doc,docx).Proje detaylı anlatım ekranında linkini paylaştığım web konferansında kullandığımız sunumu ekte bulabilirsiniz.
1. Dosya için tıklayınız: 17-1110-1.pdf
Projenizi anlatan video linkini ekleyiniz. (Paylaştığınız video proje tanıtımları için web sitesinde, ödül töreni sırasında ve sonrasında kullanılabilir.)Güney Amerika https://crifglobal.webex.com/recordingservice/sites/crifglobal/recording/play/9725122a3f3e4e9886d5500b363e4928 Uzak Doğu https://crifglobal.webex.com/recordingservice/sites/crifglobal/recording/play/897547a9a3534aa5a599718c69464529