BAŞVURU FORMU
PAZARLAMA KAPTANLARI BAŞVURU FORMU
KATILIM ŞARTLARI:
1 - Pazarlama Kaptanları 30 Kasım 2020 akşamına kadar online olarak yapılan başvurular üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
2 - Projelerin başvuru öncesinde tamamlanmış ve uygulamaya geçmiş olması gerekmektedir.
3 - Projeler, kurumun var olan pazarlama süreçlerini iyileştirmek, müşteriye dokunan yetkinlikleri geliştirmek veya pazarlama temelli yeni kavramın hayata geçirilmesi konusunda olabilir.
4 - Ödül alacak olan kişi kurumun pazarlamadan sorumlu en yetkili kişisi olacaktır.
5 - Finale kalan projelerin değerlendirilmesinde %25’i halk, %75’i jüri oylaması olacak şekilde ağırlıklı ortalama alınacaktır. BTHABER Şirketler grubu ve çalışanları değerlendirmeye katılamaz.
6 - Sosyal medyadan 20’den az oy alan proje otomatik olarak değerlendirme dışında kalacaktır.
7 - Sosyal Sorumluluk Projeleri içerisinde “Pandemi” ile ilgili projeler özel olarak değerlendirilecekir.
ÖDÜLLER
Yılın En iyi Pazarlama Kaptanı Ödülü
Yılın En iyi Dijital Pazarlama Projesi Ödülü
Yılın En İyi Ürün Geliştirme Projesi Ödülü
Yılın En İyi Sosyal Medya Projesi Ödülü
Yılın En İyi Yeni Teknolojilerin Kullanımını Arttırma Projesi Ödülü
Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü Sosyal Sorumluluk Projeleri içerisinde “Pandemi” ile ilgili projeler özel olarak değerlendirilecekir.